Ocolul Silvic Năruja
protejăm şi conservăm biodiversitatea
Ocolul Silvic Năruja a fost înfiinţat la iniţiativa Asociaţiei Obştilor Vrâncene fiind printre primele cinci de acest fel din ţară. Este înscris în Registrul naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice la poziţia 20, dobândind astfel personalitate juridică cu drept de administrare a fondului forestier proprietate privată şi de prestare a serviciilor silvice pe durată nedeterminată.

Ocolul Silvic Năruja a fost primul ocol din România care a obținut în anul 2005 o certificare a managementului forestier prin standardul internațional FSC (Forest Stewardship Council) acordat de centrul FSC Internațional situată în Bonn, Germania, o organizație independentă, neguvernamentală și non-profit ce operează la nivel internațional și oferă servicii și prin intermediul unei rețele de Inițiative Naționale care promovează un management responsabil al unei păduri și fac referire la aspectele de mediu, sociale și economice ale mangementului forestier, astfel că, ”prin cumpărarea de produse din lemn independent certificate, se garantează că lemnul utilizat în produsul respectiv provine din păduri gestionate durabil pe criterii sociale, economice și ecologice”.