Invitatie dezbatere publica UP IX Vrincioaia

05.09.2022

INVITAŢIE PARTICIPARE

OBȘTEA VRÎNCIOAIA, prin proiectant S.C. IRISILVA S.R.L., vă invită să participaţi la dezbaterea publică pentru analiza Raportului de mediu pentru planul:
ʺAmenajament silvic U.P. IX Vrîncioaia proprietate privată a Obștii Vrîncioaiaʺ, amenajament amplasat în UAT Nereju și Nistorești.

Dezbaterea publică va avea loc în data de 25.10.2022, ora 13:00 la sediul sediul Obștii Vrîncioaia, din comuna Vrâncioaia, sat Vrâncioaia, nr. 1, jud Vrancea.

Observațiile și sugestiile vor fi transmise în scris și sub semnătură la sediul APM Vrancea până la data de 25.10.2022.

Persoană contact proiectant IRISILVA SRL: ing. Irimin Adrian – Tel. 0742.11.06.83.

Data: 05.09.2022
S.C. IRISILVA S.R.L.

Parteneri
ocolul silvic naruja ocolul silvic naruja ocolul silvic naruja